Leest u dit eerst!

Vitaliteit@Work

Missie en visie

Vitaliteit@Work begeleidt en coacht bedrijven naar een zo optimaal mogelijke werkomgeving waar vitaliteit en flexibiliteit de uitgangspunten zijn.

Werkwijze

Met behulp van observatie en interview wordt gekeken naar de individuele medewerker in zijn werksituatie, waarna advies en aanbevelingen volgen. Deze worden besproken met de medewerker en daar waar mogelijk in de praktijk toegepast. Zelf-regie van de medewerker is het uitgangspunt.

Statement

"Een goed bedrijfsresultaat begint bij een ergonomische werkplek".

Kwaliteit

Geen mens is hetzelfde. Door individuele instellingen te benutten kun je met beschikbare middelen in veel gevallen komen tot een kwalitatief hoge ergonomische werkomgeving.

06-360296721 Nieuwsgierig Bel!

Werk vitaal!

Soepel zoals het water stroomt,

krachtig en vol energie,

altijd in beweging.

Plezier, betrokkenheid, innovatief

Ik kan u helpen!

Met minder moeite meer bereiken.

Wie ben ik

Nog even geduld hier start zo spoedig mogelijk een blog.

Read our posts