Voor een optimale werkomgeving

Welkom

Missie en visie

Vitaliteit@Work begeleidt en coacht bedrijven naar een zo optimaal mogelijke werkomgeving waar vitaliteit en flexibiliteit de uitgangspunten zijn.

Statement

"Een goed bedrijfsresultaat begint bij een ergonomische werkplek"

Werkwijze

Met behulp van observatie en interview wordt gekeken naar de individuele medewerker in zijn werksituatie, waarna advies en aanbevelingen volgen. Deze worden besproken met de medewerker en daar waar mogelijk in de praktijk toegepast. Zelf-regie van de medewerker is het uitgangspunt.

Kwaliteit

Geen mens is hetzelfde. Door individuele instellingen te benutten kun je met beschikbare middelen in veel gevallen komen tot een kwalitatief hoge ergonomische werkomgeving.

Werk vitaal! Soepel zoals het water stroomt, krachtig en vol energie, altijd in beweging.

Vitaliteit@Work

Rooseveltlaan 39
4463 GL Goes

Arjan Blom
arjan@vitaliteitatwork.nl
06 36 02 96 71