• ergonomische oplossingen
  • webshop
  • persoonlijk advies
  • coaching & training
  • pijnvrij en vitaal werken

Gezond thuis werken met Vitaliteit@Work

Sinds begin Covid-19 werken veel mensen vanuit huis. Er zijn veel voordelen van het thuiswerken bekend. Bovendien neemt de vraag toe om ook in de toekomst thuis te kunnen werken. Thuiswerken brengt voordelen met zich mee, maar de kans op klachten aan het lichaam neemt toe bij het werken in een niet optimale thuiswerkplek.

Bureauwerk (keukentafel) kan onder andere lichamelijke klachten veroorzaken zoals pijn in de armen, nek- en schouderpijn, hoofdpijn en rugpijn. Zoals je ongetwijfeld weet ligt de kritische grens voor beeldschermwerk op 6 uur per dag. Hoe meer uren je beeldschermwerk verricht des te meer stijgt de kans op lichamelijke klachten. Deze klachten ontstaan door langdurig in één en dezelfde statische houding werkzaamheden uit te voeren. Hiernaast zijn er nog vele andere klachten, bijvoorbeeld klachten aan de ogen. De ogen zijn lange tijd gefixeerd op een beeldscherm waardoor deze overbelast kunnen raken. Dit komt meestal door een te laag of te hoog ingesteld scherm, of verkeerde resolutie van het scherm. Met gevolg dat hoofdpijn, droge ogen en concentratieverlies jou parten gaan spelen. Als je daarnaast ook in jouw privétijd gebruik maakt van een computer, tablet of mobiele telefoon wordt dit risico nog groter. Ons advies is dat u na de thuiswerktijd, jouw werkspullen uit het zicht opruimt en jouw gebruikelijke reistijd tussen kantoor en thuis benut als opruimtijd om van je werkplek weer een thuis te maken.

Een goede thuiswerkplek is niet alleen de verantwoordelijkheid van de werknemer maar ook van de werkgever. Een werknemer verricht arbeid in opdracht van de werkgever. Volgens de Arbowet heeft een werkgever een zorgplicht voor een veilige en gezonde werkplek van deze werknemer. Dus ook bij de thuiswerkplek. Een thuiswerkplek moet voldoen aan de ergonomische eisen. De werknemer moet voorgelicht worden over deze eisen. Er dienen afspraken te worden gemaakt met de werkgever, hoe aan deze eisen kan worden voldaan en welke middelen er eventueel beschikbaar worden gesteld door de werkgever. Vitaliteit@Work kan hier een rol in spelen door middel van advies en voorlichting over de juiste inrichting en werkwijze van je werkplek. Tijdens onze coaching gaan we dieper in op datgene waaraan een werkplek en de werkomgeving moeten voldoen en welke instrumenten er gebruikt kunnen worden om de werkplek te beoordelen. We gaan ook in op de wet- en regelgeving ten aanzien van de thuiswerkplek. Er worden enkele praktijkvoorbeelden gegeven.

De coaching wordt afgesloten met een actieplan voor de werkgever. Voor informatie en advies neemt je contact op met onze werkplekdeskundigen, telefoonnummer 06-36029671