• ergonomische oplossingen
  • webshop
  • persoonlijk advies
  • coaching & training
  • pijnvrij en vitaal werken

Coaching, training & advies

Coaching

Voor wie is coaching het belangrijkst?

De coaching van Vitaliteit@Work is in eerste instantie bedoeld voor de medewerkers die nog geen klachten hebben. In de afgelopen decennia hebben we aanpak van verzuim door werkgerelateerde klachten vooral gericht op de verzuimers. Hier zijn alle mogelijke meestal dure aanpassingen voor in huis gehaald. In veel gevallen had dit voorkomen kunnen worden door vooraf al aandacht te besteden aan de werkomgeving, de houding en alles wat daar mee samenhangt. Het gaat dus vooral om preventief te zorgen dat iemand zijn of haar werk goed kan uitvoeren.

Advies

Advies wordt zowel persoonlijk als voor een groep gegeven. Na observatie en inventarisatie van de gehele werkomgeving wordt de persoonlijke werkomgeving bekeken. Daarna geven we zowel persoonlijk advies als advies hoe je het best met de werkruimte, middelen en collega's werkt.

Als er al klachten zijn?

Zijn er al klachten die herleidbaar zijn tot werkzaamheden, dan is het goed om gelijk de aanpassingen door te voeren. Hiermee kun je dan de schade beperken en misschien nog voorkomen dat iemand in het verzuimtraject belandt. Zijn de klachten zo erg dat er al medische hulp is ingeroepen, is het van belang de werkplek zo in te richten dat er met zo min mogelijke belasting toch verder gewerkt kan worden. Komt iemand na verzuim terug en gaat diegene beginnen met re-integratie, dan is coaching noodzakelijk om terugval en herhaling te voorkomen. Dit is een intensief traject waar meestal persoonsgebonden aanpassingen noodzakelijk bij zijn.

Training

Training is een losstaande dienst die wij aanbieden, maar die we wel onder deze categorie wil plaatsen. De training kan namelijk voor ieder anders zijn of juist voor een groep van belang zijn. De trainingen zijn ook verschillend van karakter. Zo bieden we een training om meer te kunnen bewegen met oefeningen voor tijdens het werk, trainingen om je collega's te helpen de juiste houding tijdens werk aan te nemen, of een training waar wordt uitgelegd waarom het van belang is dat we voor ons zelf zorgen.