• ergonomische oplossingen
  • webshop
  • persoonlijk advies
  • coaching & training
  • pijnvrij en vitaal werken

Ergonomisch Advies

 

Ergonomisch advies wordt zowel persoonlijk als voor een groep gegeven. Na observatie en inventarisatie van de gehele werkomgeving wordt de persoonlijke werkomgeving bekeken. Daarna geven we zowel persoonlijk advies als advies hoe je het best met de werkruimte, middelen en collega's werkt.

 

Als er al klachten zijn?

Zijn er al klachten die herleidbaar zijn tot werkzaamheden, dan is het goed om gelijk de aanpassingen door te voeren. Hiermee kun je dan de schade beperken en misschien nog voorkomen dat iemand in het verzuimtraject belandt. Zijn de klachten zo erg dat er al medische hulp is ingeroepen, is het van belang de werkplek zo in te richten dat er met zo min mogelijke belasting toch verder gewerkt kan worden. Komt iemand na verzuim terug en gaat diegene beginnen met re-integratie, dan is coaching noodzakelijk om terugval en herhaling te voorkomen. Dit is een intensief traject waar meestal persoonsgebonden aanpassingen noodzakelijk bij zijn.

Contactformulier